ZAKRES NASZYCH USŁUG OBEJMUJE:

Wykonywanie instalacji elektrycznych:

 • Instalacje systemów inteligentnych budynków,
 • instalacje elektryczne,
 • instalacje przemysłowe,
 • montaż rozdzielnic zasilających, sterowniczych,
 • instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym,
 • instalacje odgromowe.

Wykonywanie systemów zabezpieczeń:

 • instalacje alarmowe,
 • instalacje telewizji przemysłowej,
 • instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru,
 • systemy odcinające zasilanie: gaz, prąd w razie niebezpieczeństwa,
 • instalacje kontroli dostępu, oraz czasu pracy,
 • instalacje oddymiające.

Pozostałe instalacje:

 • instalacje sieci komputerowych,
 • instalacje satelitarne,
 • instalacje telefoniczne,
 • instalacje domofonowe IP.

Pomiary ochronne instalacji elektrycznych:

 • badania i pomiary odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych:

 • pomiary napięć i obciążeń,
 • pomiary rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji,
 • sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej,
 • pomiar rezystancji uziemień ochronnych i roboczych,
 • sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej.
 • badania i pomiary instalacji odgromowych i uziemień:

 • oględziny części naziemnej,
 • sprawdzenie ciągłości połączeń części naziemnej,
 • pomiar rezystancji uziemienia,
 • sprawdzenie stanu uziomów po ich odkopaniu